Back to top

Technische (onderzoeks)vraag? Kom er mee naar Ontdekstation013

Heb je een vraag waarbij onderzoek en techniek relevant zijn? Een imker stapte naar het Ontdekstation013 met een vraag over de inrichting van de educatieve boerderij Pauwelshoeve. Hij wist dat het Ontdekstation013 een groot netwerk met het onderwijs heeft, op alle niveaus: primair, voorgezet, mbo, hbo en Wetenschappelijk Onderwijs. In dit geval werd contact gelegd met Helicon.

Helicon biedt vmbo- en mbo-opleidingen in Brabant, o.a. ook in Tilburg. Helicon Tilburg richt zich op stad en mens met aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, groen en vrije tijd. En die thema’s sluiten precies aan bij de vraag van deze educatieve boerderij.

Educatieve boerderij met bijenstal

Studenten van Helicon gaan onderzoek verrichten en naar aanleiding daarvan advies uitbrengen voor de inrichting van de educatieve boerderij in Loon op Zand met een bijenstal. De inrichting moet zodanig zijn dat bijen er goed kunnen leven. Perron Zakelijk heeft in dit geval het onderwijs en het bedrijfsleven aan elkaar gelinkt.

Heb je ook een vraag of wil je in contact komen met het onderwijs? Stuur een mail naar Perron Zakelijk via info@ontdekstation013.nl

d
Follow us