Back to top

Platform Promotie Techniek

Platform Promotie Techniek Midden-Brabant (PPTMB) promoot sinds 2005 techniek onder jongeren en binnen het onderwijs.

Het platform is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Vanaf september 2020 promoot het platform leren en werken in de techniek onder de naam TechniekGeniek.

Visie

Wetenschap en techniek horen een vast onderdeel te zijn in activiteiten- en beleidsprogramma’s van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Promotie Techniek Midden-Brabant wil dat jongeren door deelname aan projecten weten wat techniek ze te bieden heeft. Het platform is hierin de actieve makelaar, verbinder en regisseur en mobiliseert partijen in het veld. Hiermee worden bedrijven en opleiders aangemoedigd samen leer-werk-trajecten en projecten op te zetten. Dit om de in- en doorstroom te bevorderen naar technische opleidingen en technische bedrijven.

Doelstelling

Promotie Techniek Midden-Brabant wil stimuleren dat kinderen al op de basisschool kennismaken met wetenschap en techniek. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs moet dit doorgaan, zodat uiteindelijk meer jongeren kiezen voor de sector techniek of het profiel Natuur & Techniek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Werkwijze

Promotie Techniek Midden-Brabant biedt de onderwijsketen po-vo-mbo in Midden-Brabant projectondersteuning bij het vinden en beschikbaar komen van leuke, leerzame techniekprojecten en -activiteiten. Na de ontwikkelfase worden projecten en activiteiten opgenomen in de leerlijn en zijn onderwijsinstellingen in staat de projecten en activiteiten op eigen kracht voort te zetten, eventueel samen met bedrijven.
Kennisuitwisseling tussen scholen en technische bedrijven in de vorm van netwerken en het gezamenlijk opzetten van leer-werktrajecten (gastlessen, excursies, projecten) is noodzakelijk.

Werkgebied

Promotie Techniek Midden-Brabant werkt in de regio’s Tilburg en Waalwijk en ook in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Oirschot, Oisterwijk & Moergestel en Reusel-De Mierden.

Organisatie

Promotie Techniek Midden-Brabant heeft een bestuur, een programmamanager en een onderwijscoördinator. De activiteiten zijn ondergebracht in een stichting. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Bij dit alles inspireren de programmamanager en onderwijscoördinator leerkrachten en docenten structureel meer te doen aan techniekonderwijs.

Bestuur van de stichting

De bestuursleden zijn de verbindende schakel met hun eigen organisatie en bewaken de doelstelling. Door de inzet van personeel en financiële middelen stimuleren zij hun achterban om enthousiast mee te werken aan de ambities. Het bestuur treedt naar buiten als boegbeeld van Promotie Techniek Midden-Brabant en ambassadeur richting de gemeenten, Midpoint Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Bestuursleden

Voorzitter: Han Kandelaars, Hfd HR Bosch Transmission Technology BV
Secretaris en programmamanager: Anita de Haas
Penningmeester: Pieter Jansen, directeur T-Primair

Overige bestuursleden

Arjan van Eeten, Fontys Hogescholen
Cees van Gerwen, directie Techniek ROC
Han Snijders, directeur Campus013
Geert Naaijkens, ondernemer namens de Robo’s
Peter van Ierland, namens Midpoint Brabant

Adviseurs

Bart Coppes, projectleider Deltaplan Techniek Midden-Brabant
Linda Meerbeek, namens Gemeente Tilburg
Maartje Mutsaers, namens Ontdekstation013

Programmamanager

De programmamanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij bewaakt de voortgang van de programma’s en werkt nauw samen met de onderwijscoördinator. De programmamanager overlegt periodiek met de voorzitter van het bestuur. Dit overleg dient om de uitgestippelde koers te bewaken en nieuwe kansen te creëren. Maar er wordt ook gekeken naar de (goede) uitvoering van lopende projecten en het opzetten van nieuwe projecten.
Taken:
• Vertegenwoordiging Promotie Techniek MB binnen het Ontdekstation013, Hal 79 Spoorzone Tilburg;
• Visie- en instrumentontwikkeling;
• Professionalisering van het platform;
• Fysieke en in de toekomst (ook) virtuele netwerkbijeenkomsten;
• Project- en financiële administratie van de stichting;
• Opbouw en professionalisering van lokale netwerken van scholen en bedrijven;
Deze functie wordt vervuld door Anita de Haas.

Onderwijscoördinator

De onderwijscoördinator verzorgt Techhniek OntdekRijk waar leerlingen en leerkrachten ondergedompeld en geïnspireerd worden dmv techniekuitdagingen en concentreert zich op activiteiten gericht op PO, VO (VMBO, Havo, VWO)
De onderwijscoördinator werkt nauw samen met de programmamanager.
Taken:
• Het onderhouden van contacten met bedrijven, scholen en aanbieders van techniekactiviteiten;
• Het zoeken naar nieuwe partners;
• Het koppelen van techniekaanbieders en bedrijven aan scholen, zowel n.a.v. specifieke vragen van scholen als o.b.v. hun aanbod;
• Het organiseren van netwerk- en inspiratiebijeenkomsten en het jaarlijkse scholierenevent TTT (Toekomstig Techniek Talent) ;
• Ondersteuning van scholen bij het realiseren en ontwikkelen van techniekactiviteiten;
• De redactie van de nieuwsbrief;
Deze functie wordt vervuld door Annelies van Helvoort.

d
Follow us