Back to top

13.000 stageplaatsen gezocht!

Mbo-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019-2020. Vooral de sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten.

Voor elke student een passende oplossing

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werkt er met leerbedrijven en de scholen hard aan om voor elke student een passende oplossing te vinden. Zij inventariseren bij scholen hoe het gaat met stages en leerbanen voor de studenten en actualiseren deze beelden voortdurend. In korte tijd hebben bijna alle mbo-scholen gereageerd. Voor de studenten die nu een stage of leerbaan nodig hebben, zoekt Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) samen met de scholen naar een passende oplossing bij erkende leerbedrijven in de regio. Kijk hier voor meer informatie.

Doel van SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Verder leveren ze feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Zij adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

d
Follow us